Zámocký park v Pezinku

Zámocký park dal v roku 1844 vybudovať František Pálfy. V tomto období boli v okolí zámku vysadené vzácne dreviny, pod ktorými sa nachádzali pomníky obľúbených grófskych psov. Zámocký park sa postupom času stal miestom oddychu nie len pre grófstvo, ale aj širokú verejnosť. Od roku 1931 park vlastní mesto Pezinok. V parku sa nachádzajú mnohé vzácne dreviny, ako platan, magnólia alebo gledíčia trojtŕňová.
Mladoboleslavská 5
902 01Pezinok
+421 917 147 463
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Evanjelický kostol v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave postavil architekt Josef Marek v roku 1924. Kostol je zaujímavý amfiteátrovým usporiadaním interiéru a závesným stropom. Celý interiér je orientovaný ku kazateľnici. Od roku 1974 má kostol moderný podhľadový závesný strop. Evanjelický zbor sa spomína ako súčasť Šintavského seniorátu v 16. storočí. V roku 1619 si zbor postavil kostol, ktorý užíval až do roku 1709, a ktorý im v roku 1730 zbúrali. Zbor evanjelickej cirkvi sa podujal na výstavbu kostola pre veriacich.

Kostol sv. Heleny v Trnave

Kostol sv. Heleny v Trnave je pôvodne gotickou, neskôr barokovo prestavanou pamiatkou z polovice 14. storočia. V južnej kaplnke kostola je najstarší a jediný tabuľový oltár v Trnave. Najstaršia zachovaná písomná správa je z roku 1490. Jednoduchý hlavný oltár v pseudogotickom slohu pochádza z konca 19. storočia. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou Božského srdca a po stranách s neskorogotickými oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500.

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Trnave

Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky. V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. V decembri roku 1949 komunisti súsošie z námestia odstránili. Súsošie bolo slávnostne posvätené 21.11.1993. V súčasnosti je obrátené čelnou stranou smerom k Bazilike sv. Mikuláša.

Synagóga- Centrum súčasného umenia

Synagóga v Trnave je orientálne pôsobiacou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou z druhej polovice 19. storočia, kedy tam bol rabínom Simon Sidon, ktorý patril k tým, čo chceli zachovať status quo ante - stav medzi reformovaným a ortodoxným smerom. V súčasnej dobe ju spravuje Galéria Jána Koniarka v Trnave. Organizujú sa tu rôzne vernisáže. Jej dispozíciu tvorí apsida a modlitebňa obkolesená galériou pre ženy. Pred synagógou sa nachádza pamätník židovským obetiam z druhej svetovej vojny.

Súsošie sv. Jozefa v Trnave

Súsošie zasvätené sv. Jozefovi postavili v roku 1731 z vďaky za ukončenie jednej z veľkých morových epidémií, ktoré vyčíňali nielen v Trnave, ale takmer v celej Európe. Autorom diela je miestny sochár I. Melczer. Na trojhrannom základnom podstavci stĺpu sa nachádzajú reliéfy niekoľkých svätých - sv. Rozálie, sv. Sebastiána a sv. Rocha. Nad sochami svätcov sú anjeli a reliéfny erb mesta. Na vrchole obelisku je plastika sv. Jozefa s Ježiškom.

Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Dóm sv. Mikuláša dňa 9. 11. 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú tri jablká predstavujúce sv. Mikuláša a dve sedemcípe hviezdy predstavujúce Sedembolestnú Pannu Máriu. V jednej z kaplniek je milostivý obraz, ktorý v období tureckých vojen ronil slzy. Vďaka tomuto obrazu sa Trnava stala známym a vyhľadávaným pútnickým miestom.

Trnavské rybníky

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky patrí k vodným a mokraďovým biotopom s rozmanitým prírodným bohatstvom. Prvá zmienka o tejto lokalite pochádza zo 16. storočia. Bolo tu pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov, čo predstavuje takmer 80 % z celkového počtu zistených druhov. Chránený areál zaberá plochu viac ako 38 ha. Hniezdia tu vzácne druhy ako chochlačka sivá, sokol sťahovavý, strakoš červenohlavý, chriašť bodkovaný a iné. Územie vyhlásili za chránený areál v roku 1974.

Vodná nádrž Suchá

Na západnom okraji obce Suchá nad Parnou, v bezprostrednej blízkosti Sušianskeho hája, sa nachádza vodná nádrž Suchá, ktorá sa okrem zavlažovaniu a rybolovu využíva v letných mesiacoch i na kúpanie a pestovanie vodných športov. K devízam lokality patrí pekné prírodné prostredie Sušianskeho hája. Nádrž Suchá nad Parnou je v súčasnosti veľmi dobré zarybnená. Nezameniteľný výhľad na Malé Karpaty a krásne lesné prostredie sú častým dôvodom, prečo ľudia túto oblasť navštevujú.

Kaštieľ v Dolnej Krupej

V obci Dolná Krupá sa nachádza kaštieľ Brunswickovcov. Brunswickovci boli významným šľachtickým rodom s množstvom kontaktov a známostí po celej Európe. Ich dobrým priateľom bol i Ludwig van Beethoven. Dolná Krupá je s hudbou spätá i prostredníctvom ďalšej osobnosti – tunajšieho rodáka Johna Dopyeru, vynálezcu hudobného nástroja dobro. Dnes v Kaštieli sídli Hudobné múzeum, jedno z mála múzeí v Európe špecializované na dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov.

Arcibiskupský palác v Trnave

Arcibiskupský palác v Trnave je významnou renesančnou pamiatkou vybudovanou Mikulášom Oláhom v 16. storočí. Barokový portál paláca zdobí erb arcibiskupa Františka Forgáča. Na priečelí sú erby arcibiskupov Mikuláša Oláha a Juraja Selepčéniho. Arcibiskupský palác je renesančná poschodová budova v Trnave z roku 1562. Do roku 1820 v arcibiskupskom paláci nepretržite sídlili arcibiskupi - Domov viacerých oltárnych bratstiev.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím