Vodný mlyn v Jahodnej

Obec Jahodná bola kedysi známa svojím mlynárstvom. Bolo tu vybudovaných až 11 mlynov. Do dnešných dní sa z nich zachoval len jediný. Mlyn nazývaný podľa svojho pôvodného majiteľa Maticza bol najskôr lodným, neskôr ho však prestavali na pobrežný kolový mlyn. Istý čas slúžil i ako píla. Obľúbeným prístupom k nemu je priplávanie na člne pri populárnom splavovaní vodného toku Malého Dunaja. V súčasnosti sa dá obdivovať len exteriér mlynu.
Mlynská 817/17A
930 21 Jahodná
+421 31 559 11 59
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany

Barokovo – klasicistický kostol sa nachádza na cintoríne uprostred obce. V blízkosti kostola sa nachádza pohrebná kaplnka rodiny Thuroczy, postavená koncom 19. storočia. Na východnej strane kostola je situovaná predsieň so vstavanou vežou a na južnej strane svätyne sakristia pristavaná v roku 1947. K severnej strane svätyne je pristavané oratórium. Objekt je hodnotným príkladom pôvodne barokového kostola s klasicistickou úpravou a citlivou prestavbou na trojlodie.

Evanjelický kostol v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave postavil architekt Josef Marek v roku 1924. Kostol je zaujímavý amfiteátrovým usporiadaním interiéru a závesným stropom. Celý interiér je orientovaný ku kazateľnici. Od roku 1974 má kostol moderný podhľadový závesný strop. Evanjelický zbor sa spomína ako súčasť Šintavského seniorátu v 16. storočí. V roku 1619 si zbor postavil kostol, ktorý užíval až do roku 1709, a ktorý im v roku 1730 zbúrali. Zbor evanjelickej cirkvi sa podujal na výstavbu kostola pre veriacich.

Kostol sv. Heleny v Trnave

Kostol sv. Heleny v Trnave je pôvodne gotickou, neskôr barokovo prestavanou pamiatkou z polovice 14. storočia. V južnej kaplnke kostola je najstarší a jediný tabuľový oltár v Trnave. Najstaršia zachovaná písomná správa je z roku 1490. Jednoduchý hlavný oltár v pseudogotickom slohu pochádza z konca 19. storočia. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou Božského srdca a po stranách s neskorogotickými oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500.

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Trnave

Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky. V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. V decembri roku 1949 komunisti súsošie z námestia odstránili. Súsošie bolo slávnostne posvätené 21.11.1993. V súčasnosti je obrátené čelnou stranou smerom k Bazilike sv. Mikuláša.

Synagóga- Centrum súčasného umenia

Synagóga v Trnave je orientálne pôsobiacou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou z druhej polovice 19. storočia, kedy tam bol rabínom Simon Sidon, ktorý patril k tým, čo chceli zachovať status quo ante - stav medzi reformovaným a ortodoxným smerom. V súčasnej dobe ju spravuje Galéria Jána Koniarka v Trnave. Organizujú sa tu rôzne vernisáže. Jej dispozíciu tvorí apsida a modlitebňa obkolesená galériou pre ženy. Pred synagógou sa nachádza pamätník židovským obetiam z druhej svetovej vojny.

Súsošie sv. Jozefa v Trnave

Súsošie zasvätené sv. Jozefovi postavili v roku 1731 z vďaky za ukončenie jednej z veľkých morových epidémií, ktoré vyčíňali nielen v Trnave, ale takmer v celej Európe. Autorom diela je miestny sochár I. Melczer. Na trojhrannom základnom podstavci stĺpu sa nachádzajú reliéfy niekoľkých svätých - sv. Rozálie, sv. Sebastiána a sv. Rocha. Nad sochami svätcov sú anjeli a reliéfny erb mesta. Na vrchole obelisku je plastika sv. Jozefa s Ježiškom.

Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Dóm sv. Mikuláša dňa 9. 11. 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú tri jablká predstavujúce sv. Mikuláša a dve sedemcípe hviezdy predstavujúce Sedembolestnú Pannu Máriu. V jednej z kaplniek je milostivý obraz, ktorý v období tureckých vojen ronil slzy. Vďaka tomuto obrazu sa Trnava stala známym a vyhľadávaným pútnickým miestom.

Trnavské rybníky

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky patrí k vodným a mokraďovým biotopom s rozmanitým prírodným bohatstvom. Prvá zmienka o tejto lokalite pochádza zo 16. storočia. Bolo tu pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov, čo predstavuje takmer 80 % z celkového počtu zistených druhov. Chránený areál zaberá plochu viac ako 38 ha. Hniezdia tu vzácne druhy ako chochlačka sivá, sokol sťahovavý, strakoš červenohlavý, chriašť bodkovaný a iné. Územie vyhlásili za chránený areál v roku 1974.

Arcibiskupský palác v Trnave

Arcibiskupský palác v Trnave je významnou renesančnou pamiatkou vybudovanou Mikulášom Oláhom v 16. storočí. Barokový portál paláca zdobí erb arcibiskupa Františka Forgáča. Na priečelí sú erby arcibiskupov Mikuláša Oláha a Juraja Selepčéniho. Arcibiskupský palác je renesančná poschodová budova v Trnave z roku 1562. Do roku 1820 v arcibiskupskom paláci nepretržite sídlili arcibiskupi - Domov viacerých oltárnych bratstiev.

Románska rotunda v Križovanoch nad Dudváhom

Rotunda je veľmi starobylý kruhový typ kostolíka. K rotunde bola v 18. storočí pristavaná mohutná loď s vežou a pamiatka sa tak stala súčasťou barokového kostola. Tento kostol bol neskôr zbúraný a k rotunde bol pristavaný nový, väčší. Románska rotunda v Križovanoch nad Dudváhom si uchovala svoj pôvodný stredoveký vzhľad. Zachovaný je nielen jej zovňajšok, ale aj časti interiéru, v ktorých pamiatkový výskum odkryl cenné stredoveké fresky.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím