Vodný mlyn Tomášikovo

2 km od obce Tomášikovo sa nachádza jeden z posledných zachovaných historických vodných mlynov na Slovensku. Ide o kolový mlyn postavený koncom 19. storočia, v ktorom sa mlelo až do roku 1960. Dnes je ako vzácna technická pamiatka sprístupnený širokej návštevníckej verejnosti. Spravuje ho Vlastivedné múzeum v Galante. Návštevníka zaujme veľké lopatkové koleso s priemerom 7 m a šírkou 2,5 m. Zachoval sa pôvodnom stave bez rušivých zásahov do konštrukcie.

925 04 Tomášikovo
+421 317 805 535
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Botanická záhrada SPU v Nitre

Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom SPU v Nitre. Nájdete tu domácu i exotickú kvetenu, skleníkové expozície trópov, subtrópov a púští. Súčasťou záhrady je Univerzitné vivárium s tropickými hadmi, jaštermi najrôznejších tvarov a veľkostí, obrovskou korytnačkou či krokodílom, a tiež MINI-ZOO, v ktorej sa nachádzajú muflóny, daniele, koza kamerunská a niekoľko druhov vtákov. Botanická záhrada prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií.

Justičný palác v Nitre

Justičný palác v Nitre je reprezentačná secesná stavba palácového typu. Výstavba budovy súdu sa začala v auguste 1901, dokončená bola v roku 1903. Autormi projektu boli budapeštianski architekti Štefan Kiss a J. Csellágh. V roku 1906 bola k budove súdu pristavená budova väznice. Od začiatku tento mestský palác slúži pre účely súdnictva. Hlavnej fasáde dominujú dve sochy v nadživotnej veľkosti symbolizujúce spravodlivosť. Sú to kamenné sochy Justície a gréckej bohyne Themis.

Kláštor piaristov a kostol sv. Ladislava v Nitre

Základný kameň kláštorného komplexu bol položený 9. júna 1701 za biskupa L. Maťašovského. Pozostáva z kolégia, kostola a gymnázia. V rokoch 1701 – 1702 bola vybudovaná kláštorná časť, ako kláštor rádu piaristov. V roku 1759 celý komplex vyhorel. V roku 1789 bol vysvätený nitrianskym biskupom Františkom Fuchsom. Kostol sv. Ladislava je ranobarokovou dvojposchodovou stavbou. V južnej veži sa nachádzajú tri nové zvony z roku 1928, pričom najstarší zvon pochádza z roku 1429.

Synagóga v Nitre

Synagóga bola postavená v rokoch 1910 -1911 v maursko-byzantskom štýle budapeštianskym architektom Leopoldom Baumhornom, ktorý postavil aj veľkú synagógu v Lučenci a prestaval synagógu v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti sa využíva ako miesto kultúrnych aktivít. Vedenie SNM v Bratislave udelilo obyvateľom mesta medailu Chatama Sófera za jej záchranu pri príležitosti znovuotvorenia tejto kultúrnej pamiatky. V priestoroch synagógy sú vystavené grafické diela izraelského umelca Shragu Weila.

Kostol navštívenia Panny Márie v Nitre

Kostol Navštívenia Panny Márie dal postaviť biskup Imrich Palugyai v roku 1854. Posviacku chrámu i kláštora vykonal biskup Augustín Roškoványi. Celej stavbe dominuje neogotická veža, vysoká 48 m. Pôvodne bola vyššia, ale počas bombardovania Nitry za 2. svetovej vojny sa časť veže zrútila spolu so stropom. Aj preto nie je chrám vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Zaujímavosťou chrámu sú tajomné podzemné krypty, kde sa v minulosti pochovávali rehoľné sestry rádu sv. Vincenta de Paul.

Nitrianska kalvária

Starobylú kalváriu postavenú na prelome 18.-19. storočia tvorí dvanásť neorománskych kaplniek zastavení Krížovej cesty postavených na spôsob talianskych loret, usporiadaných popri chodníku, ktorý vedie od Kostola Nanebovzatia Panny Márie na vrchol kopca ku Kaplnke Božieho hrobu. Zastavenia sú orientované vstupmi k východu. Na vrchole kopca sa nachádza trojfigurálne súsošie Ukrižovania. Kaplnka Božieho hrobu je štrnástym zastavením. Má pôdorys šesťuholníka a šesťbokú vežičku.

Misijné múzeum v Nitre

Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova je situované v prostredí nitrianskej kalvárie. Múzeum vznikalo od roku 1925. Expozície sú tvorené predmetmi z ciest slovenských misionárov. Nájdeme tu predmety dennej potreby, zbrane, kultové predmety, umelecké diela. Misijný dom Matky Božej je historickou pamiatkou s prvkami románskej, renesančnej i barokovej architektúry. Stále expozície múzea sú Príbeh svätého Arnolda Janssena, Z ciest našich misionárov, Zvieratá z celého sveta, Motýle z celého sveta.

Kostol a kláštor nazarénov Nitra

Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom nazarénov sa nachádza na úpätí svahu Kalvárie. V kostole sa nachádza socha Piety, Matky Božej s ukrižovaným Kristom v náručí pochádzajúca zo 17. storočia. Rád nazarénov založil v roku 1750 Ján Valera. V roku 1925 sa usadili v kláštore členovia Spoločnosti Božieho Slova – verbisti, ktorý dali kostol znovu obnoviť. Ku kostolu bola v roku 1948 pristavaná kaplnka sv. Terézie, oratórium, sakristia a vonkajší poľný oltár a ku kláštoru opäť ďalšie krídlo.

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany

Barokovo – klasicistický kostol sa nachádza na cintoríne uprostred obce. V blízkosti kostola sa nachádza pohrebná kaplnka rodiny Thuroczy, postavená koncom 19. storočia. Na východnej strane kostola je situovaná predsieň so vstavanou vežou a na južnej strane svätyne sakristia pristavaná v roku 1947. K severnej strane svätyne je pristavané oratórium. Objekt je hodnotným príkladom pôvodne barokového kostola s klasicistickou úpravou a citlivou prestavbou na trojlodie.

Evanjelický kostol v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave postavil architekt Josef Marek v roku 1924. Kostol je zaujímavý amfiteátrovým usporiadaním interiéru a závesným stropom. Celý interiér je orientovaný ku kazateľnici. Od roku 1974 má kostol moderný podhľadový závesný strop. Evanjelický zbor sa spomína ako súčasť Šintavského seniorátu v 16. storočí. V roku 1619 si zbor postavil kostol, ktorý užíval až do roku 1709, a ktorý im v roku 1730 zbúrali. Zbor evanjelickej cirkvi sa podujal na výstavbu kostola pre veriacich.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím