Topoľčiansky hrad

Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1235, kde sa uvádza ako kráľovský majetok. Od 13. storočia bol strediskom hradného panstva s 26 obcami. Hovorí sa, že v rokoch 1431 – 34 ho dobyla a užívala posádka husitského vojska. Začiatkom 18. storočia ho za povstania Františka II. Rákociho veľmi poškodili cisárske vojská. Koncom 19. storočia bola v romantickom slohu dostavaná hlavná veža a konzervovaná časť opevnenia. Posledným rodom, ktorý ho vlastnil, boli Stummerovci.

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Botanická záhrada SPU v Nitre

Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom SPU v Nitre. Nájdete tu domácu i exotickú kvetenu, skleníkové expozície trópov, subtrópov a púští. Súčasťou záhrady je Univerzitné vivárium s tropickými hadmi, jaštermi najrôznejších tvarov a veľkostí, obrovskou korytnačkou či krokodílom, a tiež MINI-ZOO, v ktorej sa nachádzajú muflóny, daniele, koza kamerunská a niekoľko druhov vtákov. Botanická záhrada prispieva k poskytovaniu vedeckých, pedagogických a osvetovo-spoločenských informácií.

Corgoň

Socha Atlanta, ktorá podopiera poschodie Kluchovho paláca je pamiatkou na tunajšieho bájneho siláka Corgoňa. Keď nitriansky hrad obľahli Turci, bol to práve Corgoň, ktorý do nich hádzal obrovské balvany z hradného vrchu a vytĺkol tak Turkom z hláv myšlienku na dobývanie staroslávneho mesta. Corgoňova sila je podľa povestí v soche ukrytá do dnešných čias - stačí sa dotknúť silákovho palca na nohe. Miestni však tvrdia, že viac sily ako socha dodá človeku po Corgoňovi pomenované nitrianske pivo.

Justičný palác v Nitre

Justičný palác v Nitre je reprezentačná secesná stavba palácového typu. Výstavba budovy súdu sa začala v auguste 1901, dokončená bola v roku 1903. Autormi projektu boli budapeštianski architekti Štefan Kiss a J. Csellágh. V roku 1906 bola k budove súdu pristavená budova väznice. Od začiatku tento mestský palác slúži pre účely súdnictva. Hlavnej fasáde dominujú dve sochy v nadživotnej veľkosti symbolizujúce spravodlivosť. Sú to kamenné sochy Justície a gréckej bohyne Themis.

Kláštor piaristov a kostol sv. Ladislava v Nitre

Základný kameň kláštorného komplexu bol položený 9. júna 1701 za biskupa L. Maťašovského. Pozostáva z kolégia, kostola a gymnázia. V rokoch 1701 – 1702 bola vybudovaná kláštorná časť, ako kláštor rádu piaristov. V roku 1759 celý komplex vyhorel. V roku 1789 bol vysvätený nitrianskym biskupom Františkom Fuchsom. Kostol sv. Ladislava je ranobarokovou dvojposchodovou stavbou. V južnej veži sa nachádzajú tri nové zvony z roku 1928, pričom najstarší zvon pochádza z roku 1429.

Synagóga v Nitre

Synagóga bola postavená v rokoch 1910 -1911 v maursko-byzantskom štýle budapeštianskym architektom Leopoldom Baumhornom, ktorý postavil aj veľkú synagógu v Lučenci a prestaval synagógu v Liptovskom Mikuláši. V súčasnosti sa využíva ako miesto kultúrnych aktivít. Vedenie SNM v Bratislave udelilo obyvateľom mesta medailu Chatama Sófera za jej záchranu pri príležitosti znovuotvorenia tejto kultúrnej pamiatky. V priestoroch synagógy sú vystavené grafické diela izraelského umelca Shragu Weila.

Kostol navštívenia Panny Márie v Nitre

Kostol Navštívenia Panny Márie dal postaviť biskup Imrich Palugyai v roku 1854. Posviacku chrámu i kláštora vykonal biskup Augustín Roškoványi. Celej stavbe dominuje neogotická veža, vysoká 48 m. Pôvodne bola vyššia, ale počas bombardovania Nitry za 2. svetovej vojny sa časť veže zrútila spolu so stropom. Aj preto nie je chrám vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Zaujímavosťou chrámu sú tajomné podzemné krypty, kde sa v minulosti pochovávali rehoľné sestry rádu sv. Vincenta de Paul.

Nitrianska galéria , župný dom v Nitre

Budova župného domu bola do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1928 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V rokoch 1990 – 1997 sa tu uskutočnili archeologické výskumy, výsledkom ktorých boli nájdené zvyšky stredovekej architektúry z 12. až 15. storočia, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej, ale i keramika z obdobia 9. až 11. storočia a iné. V súčasnosti v priestoroch spolu s galériou tu sídli predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Františkánsky kláštorný komplex v Nitre

Františkánsky kláštorný komplex v Nitre tvorí rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla a renesančný kláštor, ktorý dal postaviť biskup Telegdy v roku 1630. Rímskokatolícky kostol bol postavený ako renesančný, neskôr bol barokovo upravený. Interiér kostola pochádza z 18. storočia. Za najcennejšiu pamiatku kostola je považovaných 33 reliéfov zobrazujúcich život sv. Františka z Assisi, ktoré sú vyrezávané rádovým mníchom Františkom Xaverom Seegenom z Viedne okolo roku 1760.

Malý seminár v Nitre

Budova malého seminára v Nitre bola postavená na začiatku 18. storočia. V súčasnosti v nej sídli Kňazský seminár sv. Gorazda. V rokoch 1876 – 1884 bola realizovaná rekonštrukcia pričinením biskupov A. Roškovániho a E. Palugyaya. Medzi hodnotné prvky interiéru patrí schodisko s balkónikom mušľovej formy a kovovým zábradlím. Pred bránou je vytvorené malé predbránie s dvomi nikami s mušľovitou archivoltou a pilastrami. Za bránou oproti sebe sa nachádzajú postavičky anjelikov.

Veľký seminár v Nitre

Veľký seminár v Nitre tvorí architektonickú dominantu Pribinovho námestia. Objekt bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Budova je sídlom Kňazského semináru sv. Gorazda v Nitre a Teologického inštitútu pri Kňazskom seminári sv. Gorazda ako aj Diecéznej knižnice. V roku 1792 bola v seminári založená pobočka bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva. Išlo o prvú celoslovenskú inštitúciu knižnej kultúry zriadenú na vydávanie, propagáciu a predaj slovenských kníh.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím