Tipy na výlet

Symbolický cintorín Slovenský raj

Pietne miesto venované obetiam krásny, ale i často zradných zákutí národného parku Slovenský raj bolo vybudované v roku 2010 v lokalite Kláštorisko. Symbolický cintorín tvoria drevené sochy tvorené mladými umelcami zo spišskéhjo regiónu. Súčasťou areálu symbolického cintorína je zrúcanina stredovekej kaplnky. Na vstupnej bráne sa nachádzajú tabuľky s menami obetí Slovenského raja.

Mestský vlastivedný dom Šamorín

Mestský vlastivedný dom je historická budova upravená ako dom ľudového bývania s expozíciou zameranou na dokumentáciu tradícií a ľudovej kultúry Šamorína. Osobitá časť expozície je venovaná šamorínskemu rybárstvu a ryžovaniu zlata v oblasti. V múzeu sa nachádza i tradičná žitnoostrovská pec s možnosťou názorného predvedenia tradičného pečenia domáceho chleba. Na vzhliadnutie sú k dispozícii vzácne stredoveké písomnosti viažuce sa k dejinám mesta i obrazy šamorínskeho maliara Tallósa Prochászku.

Františkánsky kostol a kláštor v Leviciach

Františkánov do Levíc povolal v 17. storočí feudálny pán Pavol Eszterházy. Mnísi si začali stavať kláštor, a tiež kostol, ktorý zasvätili sv. Jozefovi. V roku 1786 sa kláštorný komplex stal nemocnicou. V roku 1950 boli v kláštore internovaní olaskí Cigáni, ktorí ho natoľko zničili, že hrozilo jeho zrútenie. Koncom 20. storočia sa komplex začal rekonštruovať. Dnes tu sídli farský úrad a v kostole sa pravidelne vykonávajú bohoslužby.

Hrad Hajnáčka

Gotická pevnosť z polovice 13. storočia bola postavená na obranu krajiny pred vonkajšími nepriateľmi. Hrad Hajnáčka vyhorel začiatkom 18. storočia. Po tomto požiari už hrad nebol obnovený a schátral. Do dnešných dní sa z neho zachovali len skromné zvyšky. Hrad bol už od svojho vzniku architektonicky výrazne spätý so skalou, do ktorej boli dokonca vytesané i niektoré schodištia. Na jednom mieste sa takéto schodište nachádza dodnes. Miesto je vyhlásené i za prírodnú rezerváciu.

Kostol evanjelickej cirkvi

Novogotický kostol bol postavený na mieste starého kostola v roku 1880. Kostol bol vybudovaný pre evanjelický zbor podľa návrhu staviteľa Michala Urbánka z Púchova. Vnútri je renesančný oltár z roku 1643. Oltár je dielom neznámeho rezbárskeho majstra, ktorý ho vyhotovil podľa cudzieho vzoru. Vyrobený je z lipového dreva v rokokovo-renesančnom slohu. Jeho cena bola 80000 zlatých. Kostol prešiel počas svojej existencie viacerými opravami. Posledná veľká oprava prebehla v roku 2009.

Bojnický zámok

Bojnický zámok je jedna z najnavštevovanejších atraktivít v celej strednej Európe. Bojnický zámok dnes slúži – ako si prial jeden z jeho posledných majiteľov, gróf Pálffy – ako múzeum. V hradnom podzemí sa nachádza kvapľová jaskyňa. V parku nájdeme 700 ročnú lipu vysadenou Matúšom Čákom Trenčianskym. Lipa je pravdepodobne najstarším stromom na Slovensku. V zámockom parku sa nachádza zoologická záhrada s množstvom exotických druhov živočíchov.

Pustý hrad

Ruiny Pustého hradu sa nachádzajú neďaleko Zvolena nad sútokom riek Hron a Slatina. Skladá sa z dvoch hradných celkov: Dolný a Horný hrad, ktoré sú spojené takmer 400 metrov dlhým kamenozemným valom. Hradný komplex bol vybudovaný v priebehu 12. – 14. storočia a už v polovici 15. storočia bol zničený vo vojne medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Najzachovalejšími časťami Pustého hradusú hlavná vstupná brána Horného hradu a zrúcaniny obytnej veže Dolného hradu.

Cyklotrasa Kriváň - Vrchdobroč – Látky

Z obce Kriváň odbočuje cyklocesta smerom na podpolianske lazy. Cesta je dosť zle značená a je tam dosť možností odbočiť. Ďalšia zápletka môžu byť spomínané psy na samotách. Pohodlne prídete na zelenú, ktorá je už lepšie značená a neskôr na červenú smerom k výraznému kopcu Bykovo. Problémový terén tohto kopca doporučujeme obísť, aby bolo viac času na nádherné planiny Čierťaž a Drahová, preto využite prvú odbočku žltej, prídete na cyklocestu a po nej do obce Látky.

Vínne pivnice Mačkáš - Vínne pivnice v skale

Vínne pivnice Mačkáš sa nachádzajú v krásnej scenérii tufových skál, v ktorých sú ručne vytesané vínne pivnice. Ich história sa datuje od roku 1673. V čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali evanjelici na služby božie. V polovici 19. storočia slúžili hlavne na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre svojho zemepána Konkolyho. Víno je uskladnené v tufovej skale, kde je najlepšia klíma pre víno. Celý rok sa tu drží stabilná teplota, čo napomáha vínu k dokonalému zretiu.

Veľký Manín – 891 m n. m.

Vrch Veľký Manín je najvyšším vrchom pohoria Súľovské vrchy. Nachádza sa v južnej časti tohto pohoria, neďaleko mesta Považská Bystrica. Jeho severný svah sa strmo zráža do známej Manínskej tiesňavy. Veľký Manín má dva vrcholy. Hlavný južný vrchol, ktorý je označený vysokou kamennou pyramídou, je zalesnený a neposkytuje nijaké výhľady. Z ležiaceho severného vrcholu sa otvárajú skutočne krásne výhľady na hlbokú Manínsku tiesňavu, protiľahlý vrch Malý Manín či Súľovské skaly.

Cintorín vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny

V rokoch 1914 - 1918 bol v Dunajskej Strede cisársky zajatecký tábor. Pochovali tu 965 ruských, ukrajinských, talianskych, poľských, maďarských, rumunských, srbských, lotyšských, litovských, estónskych a fínskych vojnových zajatcov. V roku 1938 prevzalo starostlivosť o cintorín Maďarské ministerstvo obrany. V roku 1951 Československé ministerstvo vnútra stanovilo Mestskému národnému výboru povinnosť prevziať starostlivosť o pietne miesto, súčasne s jeho údržbou a uvedenie do pôvodného stavu.

Vojenské múzeum Svidník

Vojenské historické múzeum vo Svidníku sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska v období II. svetovej vojny. Múzeum vlastní viac ako 10 000 zbierkových predmetov vrátane unikátov, ako napr. rovnošata gen. Ludvíka Svobodu, veliteľa 1. čs. armádneho zboru bojujúceho v Duklianskom priesmyku. Pred budovou múzea sa rozkladá Park bojovej techniky. V blízkosti parku sa nachádza pamätník sovietskej armády. Pri pamätníku sa nachádza vojnový cintorín.

Náučný chodník KRASÍN (Chodník Janka Miklasa)

Chodník prechádza prírodnou rezerváciou Krasín a vracia sa do obce. Je dlhý 3,5 km a má prevýšenie 200 m. Na trase chodníka sa nachádza 8 zastávok. Chodník je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Bol otvorený v roku 1991. Chodník budovali ochrancovia prírody v Dolnej Súči na čele s Jankom Miklasom zakladateľom tohto náučného chodníka. Náučný chodník začína informačnou tabuľou na malom námestíčku v obci Dolná Súča.

Vodný žľab Rakytovo Dolný Harmanec

Vodný žľab vybudovaný v 19. storočí sa nachádza v doline Rakytovo. Dĺžka žľabu je 2,5 km a v roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu. V minulosti sa z listnatého dreva vyrábalo palivové drevo a pálilo sa drevené uhlie. Z ihličnatého dreva vyrábali úžitkové sortimenty. Doprava bola riešená spúšťaním dreva suchými šmykmi, potom vodnými žľabmi a následne splavovaním po vodných tokoch.

Vyhliadková veža Bojnice

Nad mestom Bojnice vyrástla unikátna vyhliadková veža s prevýšením asi 30 m. Ide o pomerne náročnú technickú stavbu, ktorá nemá na Slovensku obdoby. Leží neďaleko Bojnickej kalvárie a kaplnky sv. Vendelína v lese. Vyhliadková veža v Bojniciach sa inšpirovala podobnou vežou nachádzajúcou sa na Morave. Z vyhliadky sa naskytá pôsobivý výhľad na okolitú krajinu. Súčasťou stavby je i tobogan, ktorým sa návštevníci môžu spustiť z vrcholu veže nadol.

Múzeum Martina Benku v Martine

Múzeum Martina Benku v Martine sídli v autentických priestoroch vily, ktorú majster Benka, obýval. Návštevníci tu vzhliadnu pôvodne zariadenú pracovňu, spálňu, ateliér i obrazáreň. Súčasťou expozície je množstvo predmetov tradičného ľudového umenia a kolekcia ľudových hudobných nástrojov. Múzeum je súčasťou etnografického múzea SNM v Martine. V roku 1960 na základe darovacej zmluvy umelec odovzdal podstatnú časť svojho diela (5 200 diel) štátu a sprístupnil svoj ateliér a malú obrazáreň.

Piaristický kostol a kláštor v Prievidzi

Pôvod piaristického kostola a kláštora v Prievidzi siaha do 17. storočia. Kostol postavený v barokovom slohu je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Považuje sa za jednu z najkrajších barokových pamiatok v celej strednej Európe. Piaristi boli rehoľou zameranou na výchovu a vzdelávanie. V kláštorskej budove zriadili školu, ktorá bola na vysokej úrovni. Okrem školy pôsobila v budove i prvá prievidzská lekáreň. Dnes je kláštor sídlom základnej školy a gymnázia.

Múzeum ľudovej architektúry Bardejovské kúpele

Múzeum ľudovej architektúry nachádzajúce sa Bardejovských kúpeľov je najstarším skanzenom na Slovensku. Na ploche 1,5 ha predstavuje 24 pôvabných drevených objektov prezentujúcich ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva Horného Šariša a severného Zemplína. Možno tu nájsť roľnícke domy, vzácne drevené kostolíky a hospodárske stavby. K najvzácnejším exponátom patrí vŕtne zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr a zariadenie na domácku výrobu súkna.

Národopisné múzeum Smižany

Zaujímavou turistickou atrakciou je v Spišskonovoveskom okrese i Národopisné múzeum v obci Smižany. Nájdete tu stálu expozíciu tradičnej ľudovej kultúry Spiša. Súčasťou expozície je tradičné náradie i krosná dokumentujúce výrobu textilu. Návštevník si môžete svoje schopnosti v tkaní taktiež vyskúšať. Ďalšou súčasťou expozície v múzeu sú taktiež predmety dokumentujúce pastierstvo, baníctvo a remeselnú výrobu.

Náučný chodník Zvonička

Náučný chodník Zvonička vedie z Novej Bane k objektu zvonice z 19. storočia, ktorá bola postavená ako súčasť pútnického miesta Kohútovo. Okolo Zvonice sa neskôr vybudoval rekreačný areál Zvonička s miestami na posedenie a oddych. Chodník začína v Novej Bani – Kohútove a je dlhý približne 6 km. Prechod trvá cca 2 hodiny. V najvyššom bode chodníka (625 m n. m.), na mieste bývalého kameňolomu, sa nachádza turistická rozhľadňa Háj, z ktorej si môžete vychutnať pôsobivé výhľady na okolitú krajinu.

« Page 1 of 34 pages, displaying 1-20 of 671 results »

Reklama

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím