Tipy na výlet

Klin – 2173 m n. m.

Jedným z najdominantnejších vrchov Západných Tatier je skalnatý pyramídový vrch Klin. Štít, ktorým prechádza slovensko-poľská štátna hranica, je zároveň najvyšším vrchom poľskej strany Západných Tatier. Názov tohto vrchu bol odvodený od hrebeňa, ktorý z neho vytŕča. Na úpätí Klinu, na mieste, kde sa spomínané doliny stretajú, leží vo výške 1460 m n. m. Koliba pod Klinom, ktorá je najvyššie položenou kolibou na Slovensku. Túra na Klin sa radí medzi náročnejšie.

Veľká Stráž (Poštárka)

Vŕšok Veľká Stráž nazývaný i Poštárka tvorený sopečnými horninami sa týči nad západnou časťou Zvolena. Je zaujímavý tým, že pred tisícročiami si rieka Hron musela prerezať cestu cez jeho tvrdé odolné andezity, vďaka čomu na južnej strane kopca vznikli strmé skalnaté svahy. Z Veľkej Stráže je krásny výhľad na Pustý hrad. V lokalite možno pri pozornom sledovaní zazrieť posledné zvyšky zemných obranných valov, ktoré dosvedčujú niekdajšiu prítomnosť pravekého hradiska.

Pecková - 575 m n. m.

Najvyšší vrch Senického okresu, vrch Pecková, sa vypína nad malebnými kopanicami obce Sobotište. Vyhľadávajú ho priaznivci paraglidingu, nadšení pozorovatelia hviezd, ale i peší turisti, ktorí ho považujú za vrch s najkrajším kruhovým výhľadom v širokom okolí. Za priaznivého počasia z neho možno vidieť až na zasnežené vrcholce rakúskych Álp. Východiskom výstupov na Peckovú je obec Sobotište. Z jej centra sem vedie atraktívna turistická trasa prechádzajúca romantickými kopaničiarskymi osadami.

Malá drienčanská jaskyňa

V Revúckej vrchovine sa nachádza malý krasový ostrov, tzv. Drienčanský kras. Jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou v oblasti je tzv. Malá drienčanská jaskyňa. Návštevníka zaujme nevšednými oblúkovitými vstupnými otvormi. Jaskyňa bola v praveku osídlená človekom. Tento fakt dnes pripomína v jaskyni inštalované ohnisko a tiež makety nádob, aké vyrábali jaskynní ľudia pred 2500 – 3000 rokmi. V útrobách jaskyne sa nachádza i prevzácny jaskynný chrobák, ktorý sa zatiaľ nikde inde nenašiel.

Hradisko na Striebornej

Vrch Strieborná sa vypína nad obcou Cinobaňa v okrese Poltár. Vďaka výške 719 m n. m. je prírodnou dominantou širokého okolia. Jeho vrchol je zalesnený, takže sa odtiaľ nenaskytajú nijaké výhľady. Strieborná je zaujímavá najmä vďaka pekným skalným útvarom, ktoré zdobia jej vrchol, a tiež vďaka malej krasovej jaskyni, ktorá sa vo vrcholovej časti nachádza. Milovníkov histórie zaujme, že na vrchu sa v pravekých dobách rozprestieralo pohanské hradisko vystavané ľudom tzv. kyjatickej kultúry.

Evičkino jazero – Štiavnické Bane

Evičkino jazero je umelo vybudované jazero, ktorého bohatá história siaha až do stredoveku. Nachádza sa na okraji obce Štiavnické Bane. Jeho rozloha je 2,32 ha a dýcha romantickou atmosférou, ktorej dominuje čaro okolitej prírody. Jazero predstavuje obľúbené letovisko s možnosťou kúpania počas horúcich letných mesiacov. Prístup do jazera je bezproblémový, obklopujú ho mierne svahy.

Cintorín vojnových zajatcov z prvej svetovej vojny

V rokoch 1914 - 1918 bol v Dunajskej Strede cisársky zajatecký tábor. Pochovali tu 965 ruských, ukrajinských, talianskych, poľských, maďarských, rumunských, srbských, lotyšských, litovských, estónskych a fínskych vojnových zajatcov. V roku 1938 prevzalo starostlivosť o cintorín Maďarské ministerstvo obrany. V roku 1951 Československé ministerstvo vnútra stanovilo Mestskému národnému výboru povinnosť prevziať starostlivosť o pietne miesto, súčasne s jeho údržbou a uvedenie do pôvodného stavu.

Zrúcanina kostolíka v Miloji

Z malebnej dávno zaniknutej dedinky Miloj ostala iba zrúcanina kostola úchvatne sa týčiaca uprostred polí v chotári Spišského Hrušova. Miestni ju veľmi nenavštevujú, nakoľko sa povráva, že tu straší. Krásna zrúcanina dnes patrí k najstarším na Slovensku. Kostol postavili už v 13. storočí a jeho patrónom bol sv. Stanislav. Bohužiaľ, k rozpadu milojského chrámu prispeli aj ľudia. Jeho chátrajúce múry totiž poslúžili aj ako zdroj stavebného materiálu.

Ohnište 1538 m n. m. a Okno

Ohnište patrí k najhodnotnejším častiam pohoria Nízke Tatry. Jeho vrcholovú časť tvorí krasová plošina s priepasťami. Ohnište má dva vrcholy. Hlavný vrchol leží vo výške 1538 m. Pod vrcholom sa nachádza tzv. Veľká ľadová priepasť, ktorá patrí medzi najhlbšie priepasti pohoria. Neďaleko sa nachádza skalný útvar Okno, ktorý je vysoký 10 m. Masív Ohnišťa bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu. Okrem krasového reliéfu sa v lokalite nachádzajú vzácne pralesovité porasty.

Katova skala

Katova skala je impozantný skalný útvar nachádzajúci sa neďaleko Sklabinského hradu v ochrannom pásme národného parku Veľká Fatra. Svoj názov získala preto, že z nej v minulosti zhadzovali odsúdencov. Skala je bohatá na krasové útvary. Nachádza sa tu 9 jaskýň s dĺžkou 5 – 61 m. V útrobách skaly podľa povesti spí krásna dievčina. Pannu zaklial sklabinský hradný pán, pretože sa zaňho odmietla vydať.

HARMANECKÁ JASKYŇA

Nachádza sa v doline Harmanca severozápadne od Banskej Bystrice. Vchod do jaskyne je na severnej strane Kotolnice v nadmorskej výške 821 m, 260 m nad dnom doliny. Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Výstup trvá približne 40 min.

Misijné múzeum v Nitre

Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova je situované v prostredí nitrianskej kalvárie. Múzeum vznikalo od roku 1925. Expozície sú tvorené predmetmi z ciest slovenských misionárov. Nájdeme tu predmety dennej potreby, zbrane, kultové predmety, umelecké diela. Misijný dom Matky Božej je historickou pamiatkou s prvkami románskej, renesančnej i barokovej architektúry. Stále expozície múzea sú Príbeh svätého Arnolda Janssena, Z ciest našich misionárov, Zvieratá z celého sveta, Motýle z celého sveta.

Vodná nádrž Veľké Kozmálovce

Na rieke Hron pri obci Veľké Kozmálovce bola vybudovaná vodná nádrž rovnakého mena, ktorá slúži ako rezervoár chladiacej vody pre elektráreň v Mochovciach a na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. V posledných rokoch sa využíva i na rekreačné účely. Okolo nádrže vedie chodník využívaný korčuliarmi a bicyklistami, neďaleko sa nachádza i futbalové ihrisko. Vodná plocha predstavuje 63 ha a jej dĺžka je 2,6 km.

Rozhľadňa na Stratenci

Vrch Stratenec vypínajúci sa do výšky 1055 m n. m. je najzápadnejším vrchom pohoria Javorníky. Leží v blízkosti slovensko-českej hranice, na katastrálnom pomedzí obcí Papradno a Makov. Na jeho vrchole sa veží drevená turistická rozhľadňa, z ktorej sa naskytajú krásne výhľady na slovenskú i českú stranu. V blízkosti rozhľadne sa nachádza pamätník padlých osloboditeľov v podobe troch zdobených betónových krížov. Východiskom túr do tejto oblasti je zväčša obec Papradno.

Kostol sv. Michala v Leviciach

Rímskokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Leviciach dal postaviť šľachtický rod Eszterházyovcov v druhej polovici 18. storočia. Pri každom požiari, ktorý zasiahol kostol, sa realizovala prestavba v novom, modernom štýle. Poslednej z radu prestavieb vďačí kostol za svoje dve veže. Dnes je kostol jednou z najvýraznejších architektonických dominánt mesta. Ako mnohé iné chrámy, i tento slúžil ako pohrebisko. V krypte kostola odpočíva miestny schudobnený šľachtic Sigfried Kollonich.

Rokoš - 1010 m n. m.

Vrch Rokoš nachádzajúci sa v južnej časti Strážovských vrchov je pomerne málo známy, pritom ide o unikátnu prírodnú lokalitu, ktorá sa radí medzi tzv. Územia európskeho významu. Vrch sa vyznačuje prekrásnou divokou prírodou. Nachádza sa tu mnoho vzácnych druhov rastlín (vzácne druhy orchideí) a živočíchov. Iba pár minút chôdze od vrcholu stojí pamätník slávnych rodákov – Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Na vrch Rokoš vedie viacero značených turistických chodníkov.

Kostol sv. Michala Archanjela v Rejdovej

V centre obce stojí barokový kostol, ktorý je zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok. Pochádza z polovice 17. storočia. Pozornosť návštevníka okamžite upúta vyrezávaný drevený oltár, ktorý je údajne dielom žiakov dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár je bohato zdobený a jeho ústredným motívom je Nanebovstúpenie Krista Pána. V dolnej časti oltára sa nachádza obraz Posledná večera, ktorý bol vytvorený okolo roku 1750 dnes už neznámym gemerským majstrom. Išlo však o profesionálneho maliara a zobrazený výjav je voľnou kópiou diela Leonarda da Vinci.

Vodopád Bystré

Vodopád Bystré patrí k najatraktívnejším prírodným výtvorom svojho druhu na Slovensku. Nazýva sa aj Bystrý potok či Bystrô. Vďaka svojej mohutnosti a výške presahujúcej 20 m sa zároveň radí i k najväčším. Vodopád sa nachádza v krásnom prostredí na južnom úpätí Poľany. Prechod okolo vodopádu zaisťujú pravidelne udržiavané rebríky a lano. Okrem samotného vodopádu návštevníka očaria i prekrásne sopečné skaly, ktoré sa v lokalite vyskytujú. Je vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku.

Pohronské múzeum Nová Baňa

Architektonickou dominantou centra Novej Bane je budova bývalej radnice. Je to štvorpodlažná gotická stavba postavená po roku 1353. V zasadacej sieni sa zachovali portréty uhorských panovníkov. Pod objektom vychádzajú mestské katakomby. Budova bola postavená ako kráľovský dom podľa nariadenia Karola Róberta z roku 1335, podľa ktorého sa mali vo všetkých banských mestách postaviť takéto kráľovské domy, do ktorých mali ťažiari odovzdávať drahé kovy. Budova je vedená v zozname kultúrnych pamiatok.

Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky-Nižný Komárnik

Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky postavili v roku 1938 podľa projektu ukrajinského architekta a bádateľa ľudovej architektúry V. Sičynského. Patrí medzi chrámy bojkovského typu. Je to jednoloďová zrubová stavba, postavená na vyššej podmurovke. V roku 1968 bol vyhlásený za národnu kultúrnu pamiatku spolu s ďalšími 26 kostolmi ako súbor Východoslovenské drevené kostoly.

« Page 1 of 37 pages, displaying 1-20 of 740 results »

Reklama

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím