Tipy na výlet

Vodný mlyn Dunajský Klátov

Na okraji obce Dunajský Klátov sa nachádza vodný kolový mlyn. Mlyn bol postavený v 19. storočí. Posledným majiteľom bol Michal Cséfalvay. Na rozdiel od ostatných vodných mlynov má murovanú mlynicu. V klátovskom mlyne sa mlelo ešte v 40-tych rokoch 20. storočia. Klátovské rameno, na ktorom sa mlyn nachádza, je vzácne územie s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Bolo vyhlásené i za národnú prírodnú rezerváciu. Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920.

Nestville park

Jedinečnou turistickou atraktivitou obce Hniezdne, ktorá bola v minulosti najmenším kráľovským mestom na Slovensku, je Nestville park. Jeho areál ponúka návštevníkom možnosť oboznámiť sa s históriou, tradičnými remeslami, historickými náradiami a výnimočnou zručnosťou ľudí žijúcich na tomto území. V Nestville parku sa nachádza jeden z najmodernejších liehovarov v strednej Európe. Srdcom expozície je rezbárska sála, v ktorej možno obdivovať jeden z najväčších drevených obrazov v celej Európe.

Hrdovická

Národná prírodná rezervácia Hrdovická sa nachádza v pohorí Tribeč. Predmetom ochrany tejto rezervácie je krajinársky mimoriadne hodnotný ostrý skalnatý hrebeň i tunajšie vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá kyslých skalných stepí a lesostepí. V lokalite sa nachádzajú štrkovité, kamenité a piesočnaté pôdy. V nižších polohách sa rozprestiera listnatý les. V atraktívnej vrcholovej časti sa možno pokochať zaujímavými skalnými útvarmi, a tiež krásnym výhľadom do šíreho okolia.

Benediktínsky kláštor

Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku je tvorený skupinou opevnených sakrálnych stavieb. Kláštor a kostol patria medzi najcennejšie gotické pamiatky na Slovensku a v súčasnosti kláštor stále slúži pre sakrálne účely. Podľa legendy sa kráľ Gejza, ktorý rád poľoval, stretol s istým človekom. Niektoré pramene hovoria, že to bol jeho príbuzný Šalamún. Kráľ však bol týmto stretnutím taký dojatý, že založil na tomto mieste benediktínsky kláštor a obdaroval toho človeka značným majetkom.

Vodné dielo Gabčíkovo

Vodné dielo Gabčíkovo bolo vybudované v rokoch 1977 – 1992 pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na základe medzinárodnej zmluvy z roku 1977 z dôvodov ochrany územia pred povodňami, zabezpečenia kvality pitnej vody a výroby elektrickej energie. Význam sa však kládol aj rekreačnému a turistickému využitiu. Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať napríklad počas vyhliadkových plavieb osobnou loďou a to buď z prístavu Gabčíkova alebo z Bratislavy.

Travertínová kopa Santovka

Obec Santovka je známa hlavne svojimi minerálnymi prameňmi, rekreáciou a kúpeľmi. Práve minerálne pramene majú za následok pozoruhodné travertínové útvary. Travertínová kopa v Santovke je prírodná pamiatka. Na jej vrchu je malý kráter bez jazierka a na jej úpätí nájdete upravený minerálny prameň, nazývaný tiež kyselka. História tejto minerálnej vody siaha až do čias Rakúsko-Uhorska. V roku 1958 bola táto lokalita vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Kaštieľ v Humennom

Rezidenciu stráženú dvoma bronzovými levmi vybudoval bohatý a vplyvný magnátsky rod Drugethovcov. Reprezentatívnu budovu Kaštieľa v Humennom dnes využíva tunajšie Vihorlatské múzeum. Nádherné expozície tohto múzea sú orientované na bytovú kultúru šľachty od renesancie (16. stor.) po 20. storočie, tiež na sakrálne umenie, živočíšstvo Zemplína či dielo slávneho slovenského grafika Oresta Dubaya. Pri kaštieli sa rozprestiera výstavný anglický park s rybníkom.

Strieborné jazero (Baňa)

Na západnom okraji Senca sa nachádza malé jazero zvané Strieborným, ktoré využívajú tak rybári, ako i letní rekreanti – väčšinou z radov miestnych. Jazero obklopené záhradkárskou osadou má komornú atmosféru a je v podstate opakom rušných, turisticky hojne vyhľadávaných Slnečných jazier, takže ho ocenia predovšetkým milovníci ticha a pokoja. Pri jazere nie sú vybudované nijaké zariadenia, ktoré by poskytovali služby rekreantom.

Dóm sv. Alžbety

Dóm sv. Alžbety je najväčším kostolom na celom Slovensku a zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou na svete. Budovali ho v 14. – 16. storočí. Unikátom je bočný oltár svätého Kríža, pravdepodobne jediný celokovový oltár v Európe. Tento oltár posvätený v roku 1931 na pamiatku obetí 1. svetovej vojny údajne odliali zo zbraní, ktoré boli v tejto vojne použité. Komplex Dómu a priľahlých stavieb Kaplnky svätého Michala a Urbanovej veže bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.

Volovec – Skalisko- 1293m n. m.

Dominantným vrchom hlavného hrebeňa Volovských vrchov je vrch Volovec. Patrí medzi z najkrajšie a najznámejšie v celom pohorí. Na jeho vrchole sa týči skupina brál zvaná Skalisko (1 293,1 m n. m.) odkiaľ je vidieť na časť východného Slovenska, Vysoké a Nízke Tatry či časť Maďarska. Pod vrcholom sa nachádza horská Chata Volovec. Počas 2. svetovej vojny patril Skalisko do územia, ktoré bolo súčasťou Maďarska a bol najvyšším vrchom v Maďarsku. Celý chrbát Skaliska sa nachádza v pásme kosodreviny.

Patria – 2202,8 m n. m.

Majestátny vrch Patria vypínajúci sa nad Štrbským plesom je jedným z najznámejších a najfotografovanejších tatranských končiarov. Patria je prvým vrchom tzv. hrebeňa Bášt oddeľujúceho Mlynickú a Mengusovskú dolinu. V minulosti sa v jej útrobách ťažila meď, čo dokladá i známy slovenský polyhistor Matej Bel. Meno tohto vrchu pochádza zo zastaraného slova patriť (= pozerať) – z jeho výšin bol totiž výborný výhľad, čo sa využívalo najmä pri kedysi častých poľovačkách na kamzíky.

Baňa 526 m n. m.

K turistickým cieľom v okolí Stropkova patrí nevýrazný pieskovcový vrch Baňa vypínajúci sa nad obcou. V nižších polohách vrchu sa striedajú listnaté lesy s poľami, na vrchole obklopenom brezovým hájom sa nachádza telekomunikačná veža. Z vrcholu Bane sa naskytajú nečakane pekné a ďaleké výhľady. Možno odtiaľto pozorovať nielen okolité obce, ale aj mesto Svidník, Duklu, Slanské vrchy, pohorie Čergov, Laboreckú vrchovinu či hrebeň Vihorlatských vrchov.

Dominikánsky kostol v Košiciach

Dominikánsky kostol pochádza z roku 1290 a je najstarším košickým kostolom a najstaršou zachovanou budovou v Košiciach. V jeho interiéri sa nachádzajú iluzívne fresky, ktoré vytvárajú zdanie, akoby stavba ani nemala strop. Hlavný oltár znázorňuje Nanebovzatie Panny Márie. Z ostatných oltárov treba spomenúť oltár Ružencovej Panny Márie, keďže sa traduje, že ruženec vymyslel sv. Dominik, zakladateľ rádu. Maľby zobrazujú sv. Dominika, Katarínu Sienskú či Tomáša Akvinského.

Skalná päsť

Skalná alebo aj Jánošíkova päsť sa nachádza na úpätí vrchu Mních. Je to asi 6 m vysoký skalný útvar z dolomitových vápencov opracovaný do podoby zovretej päste. K skalnej pästi sa viaže mnoho legiend. Jedna z legiend sa spája s Jánošíkom. Podľa miestnej povesti táto skala označuje miesto, na ktorom sa kedysi Jánošík so svojou družinou podujal ozbíjať grófa Révaya. Aby sa na tento odvážny skutok nezabudlo, otesala Jánošíkova družina skalu do tvaru mohutnej zovretej päste.

Socha kniežaťa Pribinu v Nitre

Bronzová socha kniežaťa Pribinu z roku1989 od nitrianskeho rodáka T. Bártfaya je postavená na pamiatku prvého slovanského kniežaťa – vladára, ktorý v tridsiatych rokoch 9. storočia postavil v Nitre prvý kresťanský kostol. Knieža zdraví návštevníkov slovanským pozdravom – mečom držaným oboma rukami pri hrudi. V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva. Bol ženatý, mal syna Koceľa s manželkou, ktorá pochádzala z Bavorska.

Kostolecká tiesňava

Medzi obcami Kostolec a Záskalie v okrese Považská Bystrica sa nachádza tiesňava vytvorená Manínskym potokom. Tiesňava zvaná Kostoleckou má podobu veľkej trojuholníkovej plochy lemovanej strmými skalnými stenami. V jednej z týchto stien sa nachádza najväčší skalný previs na Slovensku nazývaný aj Strecha Slovenska. Kostolecká tiesňava bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Predmetom ochrany je okrem zaujímavých geomorfologických útvarov i tunajšie vzácne rastlinstvo a živočíšstvo.

Skalka pri Trenčíne- Veľká Skalka

Skalka pri Trenčíne je duchovným miestom, kde sa nachádza zrúcanina prastarého benediktínskeho kláštora a jaskyňa, v ktorej žili pustovníci sv. Svorad a sv. Benedikt. Sv. Svorad bol veľmi prísnym askétom. 40-dňový pôst prežil o 40-tich vlašských orechoch a ani po celodennej ťažkej práci si nedoprial spánku. Do vlastného tela si nechal vrásť kovovú reťaz. Sv. Benedikt, Svoradov žiak, v umŕtvovaní tela za svojím majstrom nijako nezaostával. Obaja pustovníci sa stali obľúbenými učiteľmi ľudu.

Terra Permonia Banská Štiavnica

Terra Permonia Banská Štiavnica je absolútna novinka na slovenskom trhu inšpirovaná holandským know – how. Je tvorivou dielňou, miestom oddychu, zábavy, učenia a poznávania. V najatraktívnejšej časti sa deti učia hravou formou pracovať s rôznymi technickými zariadeniami - pília, orezávajú, farbia a používajú rôzne materiály. Menšie deti si môžu pozrieť model vláčikov. Fosforovňa je určená každého, kto sa rád hrá so svojim tieňom a rád tvorí z legendárnych lego kociek.

Pstruhový raj

„Ulovte si vlastného pstruha“, tak znie názov atrakcie v nádhernej prírodnej scenérii na hlavnej trase Topoľčianky-Skýcov. Prevádzka sa nachádza 2 km za tabuľou Topoľčianky. Ryby, ktoré si chytíte, si beriete domov. Okrem iného si tu môžete pochutnať aj na pečeno-údenom alebo grilovanom pstruhe. Súčasťou areálu je aj detské ihrisko s preliezačkami a hojdačkami, či Mini ZOO s kozami, kačicami, bažantami a inými zvieratkami.

Zveropark

Zveropark v Revištskom Podzámčí je miesto, kde sú zaujímavé zvieratká, jazero plné rýb, lúka pre piknik a pokoj na oddych. Zveropark je otvorený pre všetkých milovníkov prírody a zvierat. Na ploche približne 21 ha žije viac ako 30 druhov zvierat. Hlavnou dominantou sú losy. Medzi atrakcie patrí napríklad: hladkací kútik, predaj potravinového balíčka na kŕmenie zvierat, možnosť uloviť a ugrilovať si pstruha z jazera, detské ihrisko, streľba z praku a iné zaujímavé aktivity.

« Page 1 of 41 pages, displaying 1-20 of 817 results »

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím