Schaubmarov mlyn

V meste Pezinok sa nachádza historická vidiecka usadlosť, ktorej dominuje stavba barokového vodného mlyna. Ide o je najväčší potočný mlyn v Európe. V roku 1767 ho na Cajlanskom potoku dali postaviť pezinskí Pálfiovci. Názov nesie po jeho posledných majiteľoch, Schaubmarovcoch. Jednoposchodový mlyn disponuje povalou a bytom mlynára. Schaubmarov mlyn odkúpila v roku 1972 Slovenská národná galéria, vďaka čomu sa podarilo mlyn a jeho vybavenie zachovať. Mlyn je plne funkčný a schopný prevádzky.
Cajlanská 255
902 01Pezinok
+421 908 729 459
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Evanjelický kostol v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave postavil architekt Josef Marek v roku 1924. Kostol je zaujímavý amfiteátrovým usporiadaním interiéru a závesným stropom. Celý interiér je orientovaný ku kazateľnici. Od roku 1974 má kostol moderný podhľadový závesný strop. Evanjelický zbor sa spomína ako súčasť Šintavského seniorátu v 16. storočí. V roku 1619 si zbor postavil kostol, ktorý užíval až do roku 1709, a ktorý im v roku 1730 zbúrali. Zbor evanjelickej cirkvi sa podujal na výstavbu kostola pre veriacich.

Kostol sv. Heleny v Trnave

Kostol sv. Heleny v Trnave je pôvodne gotickou, neskôr barokovo prestavanou pamiatkou z polovice 14. storočia. V južnej kaplnke kostola je najstarší a jediný tabuľový oltár v Trnave. Najstaršia zachovaná písomná správa je z roku 1490. Jednoduchý hlavný oltár v pseudogotickom slohu pochádza z konca 19. storočia. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou Božského srdca a po stranách s neskorogotickými oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500.

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Trnave

Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky. V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. V decembri roku 1949 komunisti súsošie z námestia odstránili. Súsošie bolo slávnostne posvätené 21.11.1993. V súčasnosti je obrátené čelnou stranou smerom k Bazilike sv. Mikuláša.

Synagóga- Centrum súčasného umenia

Synagóga v Trnave je orientálne pôsobiacou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou z druhej polovice 19. storočia, kedy tam bol rabínom Simon Sidon, ktorý patril k tým, čo chceli zachovať status quo ante - stav medzi reformovaným a ortodoxným smerom. V súčasnej dobe ju spravuje Galéria Jána Koniarka v Trnave. Organizujú sa tu rôzne vernisáže. Jej dispozíciu tvorí apsida a modlitebňa obkolesená galériou pre ženy. Pred synagógou sa nachádza pamätník židovským obetiam z druhej svetovej vojny.

Súsošie sv. Jozefa v Trnave

Súsošie zasvätené sv. Jozefovi postavili v roku 1731 z vďaky za ukončenie jednej z veľkých morových epidémií, ktoré vyčíňali nielen v Trnave, ale takmer v celej Európe. Autorom diela je miestny sochár I. Melczer. Na trojhrannom základnom podstavci stĺpu sa nachádzajú reliéfy niekoľkých svätých - sv. Rozálie, sv. Sebastiána a sv. Rocha. Nad sochami svätcov sú anjeli a reliéfny erb mesta. Na vrchole obelisku je plastika sv. Jozefa s Ježiškom.

Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Dóm sv. Mikuláša dňa 9. 11. 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú tri jablká predstavujúce sv. Mikuláša a dve sedemcípe hviezdy predstavujúce Sedembolestnú Pannu Máriu. V jednej z kaplniek je milostivý obraz, ktorý v období tureckých vojen ronil slzy. Vďaka tomuto obrazu sa Trnava stala známym a vyhľadávaným pútnickým miestom.

Trnavské rybníky

Chránené vtáčie územie Trnavské rybníky patrí k vodným a mokraďovým biotopom s rozmanitým prírodným bohatstvom. Prvá zmienka o tejto lokalite pochádza zo 16. storočia. Bolo tu pozorovaných viac ako 190 druhov vtákov, čo predstavuje takmer 80 % z celkového počtu zistených druhov. Chránený areál zaberá plochu viac ako 38 ha. Hniezdia tu vzácne druhy ako chochlačka sivá, sokol sťahovavý, strakoš červenohlavý, chriašť bodkovaný a iné. Územie vyhlásili za chránený areál v roku 1974.

Vodná nádrž Suchá

Na západnom okraji obce Suchá nad Parnou, v bezprostrednej blízkosti Sušianskeho hája, sa nachádza vodná nádrž Suchá, ktorá sa okrem zavlažovaniu a rybolovu využíva v letných mesiacoch i na kúpanie a pestovanie vodných športov. K devízam lokality patrí pekné prírodné prostredie Sušianskeho hája. Nádrž Suchá nad Parnou je v súčasnosti veľmi dobré zarybnená. Nezameniteľný výhľad na Malé Karpaty a krásne lesné prostredie sú častým dôvodom, prečo ľudia túto oblasť navštevujú.

Kaštieľ v Dolnej Krupej

V obci Dolná Krupá sa nachádza kaštieľ Brunswickovcov. Brunswickovci boli významným šľachtickým rodom s množstvom kontaktov a známostí po celej Európe. Ich dobrým priateľom bol i Ludwig van Beethoven. Dolná Krupá je s hudbou spätá i prostredníctvom ďalšej osobnosti – tunajšieho rodáka Johna Dopyeru, vynálezcu hudobného nástroja dobro. Dnes v Kaštieli sídli Hudobné múzeum, jedno z mála múzeí v Európe špecializované na dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov.

Arcibiskupský palác v Trnave

Arcibiskupský palác v Trnave je významnou renesančnou pamiatkou vybudovanou Mikulášom Oláhom v 16. storočí. Barokový portál paláca zdobí erb arcibiskupa Františka Forgáča. Na priečelí sú erby arcibiskupov Mikuláša Oláha a Juraja Selepčéniho. Arcibiskupský palác je renesančná poschodová budova v Trnave z roku 1562. Do roku 1820 v arcibiskupskom paláci nepretržite sídlili arcibiskupi - Domov viacerých oltárnych bratstiev.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím