Rozhľadňa na LNCH ČIERNA MLÁKA v Bardejovských kúpeľoch

Rozhľadňa sa nachádza na Lesníckom náučnom chodníku Čierna mláka v Bardejovských Kúpeľoch. Autormi chodníka sú lesníci. Náučný chodník sa nachádza na území v pôsobnosti Lesnej správy Bardejov. Rozhľadňa tvorí desiatu zastávku na náučnom chodníku, pričom celkovo má náučný chodník 18 zastávok. Poskytuje nádherný výhľad na Zborovský hrad a jeho okolie. Začiatok náučného chodníka je v lokalite nad jazierkom v Bardejovských kúpeľoch.

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Bosákov dom v Prešove

Bosákov dom je výstavná secesná budova s krásnou výzdobou pochádzajúcou z 20. storočia. Dom postavil v rokoch 1923-1924 staviteľ Ing. Viliam Glacz. Postaviť ho dal slovenský rodák Michal Bosák. Jeho podpis je na desaťdolárovej bankovke USA zo série rokov 1902 - 1929. Dom bol postavený účelovo pre potreby finančného ústavu. Každého návštevníka Prešova upútajú jeho dve nárožné kryté kopuly. Znázorňujú nebeskú klenbu či vesmír. Sú podopreté štyrmi piliermi, ktoré symbolizujú číslo štyri - harmóniu.

Kumšt

Starobylá prešovská stavba známa ako Kumšt bola pôvodne jednou z bášt mestského opevnenia. V stredoveku ju však prebudovali na vodárenskú vežu a táto funkcia jej ostala až do prelomu 19. a 20. storočia. Machina hydraulica zásobovala vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici. Fungovala takmer 500 rokov. V roku 1930 sa tu zriadilo Židovské múzeum. Jej dnešná podoba má barokové znaky. V súčasnosti je Kumšt významná technická a historická pamiatka v správe Krajského múzea v Prešove.

Synagóga v Prešove

Ortodoxná synagóga na Okružnej ulici v Prešove bola postavená koncom 19. storočia v neorománsko-maurskom štýle. Jej pomerne strohé vonkajšie fasády ukrývajú poklad slovenskej synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry so zachovaným inventárom patria k tomu najatraktívnejšiemu, čo sa zo židovského kultúrneho dedičstva zachovalo. Synagóga sa dodnes využíva ako modlitebňa i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry, ktorá návštevníkom predstavuje tzv. Barkányovu zbierku judaík.

Súsošie Immaculaty v Prešove

Barokové súsošie Nepoškvrnenej stojí od polovice 18. storočia v severnej časti historického prešovského námestia. V roku 1687 sa tu odohrali udalosti, ktoré sa zapísali ako Prešovské jatky. Popravili 24 prešovských evanjelikov, ktorí udržiavali kontakty s predstaviteľmi povstania Imricha Tököliho. Podľa latinského názvu postavili súsošie v roku 1751 a je dielom neznámeho umelca. Z pôvodných sôch na podstavci sa dodnes zachovali iba plastiky sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého.

Múzeum vín v Prešove

Múzeum vín v Prešove sa nachádza v unikátnych – viac ako 500 rokov starých pivničných priestoroch pod historickou mestskou radnicou. Tieto priestory boli vybudované pre potreby stredovekej mestskej vinárne, neskôr tu však zriadili väzenie a nakrátko dokonca mučiareň. Dnes tu možno obdivovať expozíciu vín z celého sveta s viac ako 2000 druhov. Okrem samotných vín sa v múzeu nachádzajú i exponáty súvisiace s technológiou výroby vína. Súčasťou múzea je i degustačná sála a predajňa.

Neptúnova fontána v Prešove

Neptúnova fontána je najstaršou fontánou v Prešove. Na prelome 18. a 19. storočia ju nechal zhotoviť bohatý židovský obchodník Marek Holländer z vďaky za to, že mu mestská rada dovolila usadiť sa a podnikať v Prešove. Až do čias Jozefa II. nesmeli v Prešove, okrem času trhov, bývať žiadni židia. Fontána sa nachádza v historickom centre mesta neďaleko Katedrály sv. Mikuláša a jej dominantou je socha Neptúna, ktorú vytvoril košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky.

Krajské múzeum Prešov- Rákocziho palác

Mestská pamiatková rezervácia v centre Prešova ukrýva viacero architektonických skvostov. Jedným z nich je palác mocnej a bohatej rodiny Rákocziovcov považovaný vo svojej dobe za najkrajší renesančný mestský palác v celom Hornom Uhorsku. Dnes v budove sídli Krajské múzeum Prešov. Expozície tohto múzea vás prevedú dejinami mesta od najstarších čias po 20. storočie. V múzeu sa nachádza i hodnotná zbierka historických hodín či oddelenie venované tradičnej ľudovej kultúre Šariša.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Prešovská hvezdáreň a planetárium je kultúrno-osvetovou inštitúciou zameriavajúcou na popularizáciu a šírenie poznatkov astronómie medzi verejnosťou. Pravidelne usporadúva verejné pozorovania oblohy pomocou hvezdárskeho ďalekohľadu. V planetáriu sa uskutočňujú i obľúbené hudobné programy s populárnou alebo vážnou hudbou. Pre materské školy sú pripravené astronomické rozprávky. Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa nachádza v najvyššej lokalite centrálnej časti mesta.

Šarišský hrad

Zrúcanina stredovekého hradu patrí k najvyhľadávanejším turistickým atrakciám v okolí Prešova. Hrad, patriaci k piatim najväčším na Slovensku, bol postavený v 13. storočí a dlhú dobu bol sídlom Šarišskej župy. Habsburgovci z neho urobili mohutnú vojenskú pevnosť. Svoju funkciu plnil až do 17. storočia, kedy ho poškodil výbuch skladu pušného prachu. Hrad už potom nikto nezrekonštruoval, a tak postupne spustol. V súčasnosti je Šarišský hrad malebnou zrúcaninou.

Kapušiansky hrad

Kapušiansky hrad je spätý s rodom Kapyovcov. Dvaja lakomí bratia z tohto rodu sa chceli zavďačiť kráľovi a na dary pre kráľa si nechali ušiť mech. Jeden z bratov zbadal, že mech druhého je menší a tak odstrihol i zo svojho. Takto napokon obom ostali iba mešteky. Len čo kráľ skúpe dary dostal, poctil bratov návštevou. Nechal sa hostiť tak dlho, až lakomcom nezostalo jedinej zlatky. Kapušiansky vrch bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Vrch je súčasťou pohoria Stráže, ktoré vzniklo zo sopiek.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím