Lysá stráž- 696 m n. m.

Pod menom Lysá stráž sa ukrýva kužeľovitý kopec vulkanického pôvodu nachádzajúci sa neďaleko mesta Veľký Šariš. Vrch je významným archeologickým náleziskom. Boli tu objavené sídliská z doby bronzovej, ale i z čias starých Slovanov. V oblasti sa usídlila i prastará kultúra – ľud východoslovenských mohýl. Zaujímavosťou tohto ľudu je, že sa po ňom nenašli nijaké domy či iné typy obydlí. Jediné, čo po ňom zostalo, sú tajomné mohylové pohrebiská.
Spišsko-šarišské medzihorie
082 67 Terňa
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Sivá Brada

Prírodná rezervácia Sivá Brada je miestom vzácnej flóry a liečivých minerálnych gejzírov, ktoré vyvierajú na viacerých miestach. Nájdete ju neďaleko Spišského Podhradia. Ide o unikátny výtvor prírody, ktorý je starý desaťisíc rokov. Z travertínovej kopy, ktorá stále rastie na niektorých miestach z kráterov vyviera voda. Z iných a menších zase uniká oxid uhličitý, ktorý môže pri masívnom vdýchnutí zahubiť aj menšieho živočícha. Na vrchole Sivej Brady sa vypínaprekrásna romantická baroková Kaplnka sv. Kríža.

Spišský hrad

Mohutná zrúcanina, ktorá je jednou z najväčších stredovekých pevností v Európe sa majestátne vypína na vyvýšenine s krásnym výhľadom na východoslovenskú krajinu. Návšteva Spišského hradu je pútavá a to najmä vďaka historickým expozíciám zameraným okrem iného aj na bojovú techniku. Návštevník hradu môže počas svojho výletu okrem hradného komplexu obdivovať aj neďalekú pamiatkovú zónu v mestskej rezervácii Spišská Kapitula.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula, ktorej pôvod siaha až do stredoveku, bola pôvodne samostatným cirkevným mestečkom. Dnes je mestskou pamiatkovou rezerváciou v katastri Spišského Podhradia. Dominuje jej prekrásna neskororománska Katedrála sv. Martina – imozantný chrám s veľmi cenným interiérom a dvoma vežami, ktorý postavili v 13. storočí. Katedrála je otvorená aj pre verejnosť, no iba v stanovených hodinách.

Dreveník

Medzi najvýznamnejšie prírodné rezervácie na Slovensku patrí Dreveník. Lokalitu, ktorú nájdete medzi Spišským Podhradím a obcou Žehra zapísali aj do svetového dedičstva UNESCO. Dreveník je najväčším travertínovým územím na Slovensku. Milovníci vzácneho a prísne chráneného rastlinstva či často sa tu vyskytujúcich fosílií si tu rozhodne prídu na svoje. Dreveník je najväčším travertínovým územím na Slovensku. Travertínová kopa má tvar stolovej nohy, teda osamotenej vyvýšeniny, ktorá vystupuje nad okolie strmými svahmi, pričom jej vrchol tvorí ploche temeno.

Bosákov dom v Prešove

Bosákov dom je výstavná secesná budova s krásnou výzdobou pochádzajúcou z 20. storočia. Dom postavil v rokoch 1923-1924 staviteľ Ing. Viliam Glacz. Postaviť ho dal slovenský rodák Michal Bosák. Jeho podpis je na desaťdolárovej bankovke USA zo série rokov 1902 - 1929. Dom bol postavený účelovo pre potreby finančného ústavu. Každého návštevníka Prešova upútajú jeho dve nárožné kryté kopuly. Znázorňujú nebeskú klenbu či vesmír. Sú podopreté štyrmi piliermi, ktoré symbolizujú číslo štyri - harmóniu.

Kumšt

Starobylá prešovská stavba známa ako Kumšt bola pôvodne jednou z bášt mestského opevnenia. V stredoveku ju však prebudovali na vodárenskú vežu a táto funkcia jej ostala až do prelomu 19. a 20. storočia. Machina hydraulica zásobovala vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici. Fungovala takmer 500 rokov. V roku 1930 sa tu zriadilo Židovské múzeum. Jej dnešná podoba má barokové znaky. V súčasnosti je Kumšt významná technická a historická pamiatka v správe Krajského múzea v Prešove.

Synagóga v Prešove

Ortodoxná synagóga na Okružnej ulici v Prešove bola postavená koncom 19. storočia v neorománsko-maurskom štýle. Jej pomerne strohé vonkajšie fasády ukrývajú poklad slovenskej synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry so zachovaným inventárom patria k tomu najatraktívnejšiemu, čo sa zo židovského kultúrneho dedičstva zachovalo. Synagóga sa dodnes využíva ako modlitebňa i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry, ktorá návštevníkom predstavuje tzv. Barkányovu zbierku judaík.

Súsošie Immaculaty v Prešove

Barokové súsošie Nepoškvrnenej stojí od polovice 18. storočia v severnej časti historického prešovského námestia. V roku 1687 sa tu odohrali udalosti, ktoré sa zapísali ako Prešovské jatky. Popravili 24 prešovských evanjelikov, ktorí udržiavali kontakty s predstaviteľmi povstania Imricha Tököliho. Podľa latinského názvu postavili súsošie v roku 1751 a je dielom neznámeho umelca. Z pôvodných sôch na podstavci sa dodnes zachovali iba plastiky sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého.

Múzeum vín v Prešove

Múzeum vín v Prešove sa nachádza v unikátnych – viac ako 500 rokov starých pivničných priestoroch pod historickou mestskou radnicou. Tieto priestory boli vybudované pre potreby stredovekej mestskej vinárne, neskôr tu však zriadili väzenie a nakrátko dokonca mučiareň. Dnes tu možno obdivovať expozíciu vín z celého sveta s viac ako 2000 druhov. Okrem samotných vín sa v múzeu nachádzajú i exponáty súvisiace s technológiou výroby vína. Súčasťou múzea je i degustačná sála a predajňa.

Neptúnova fontána v Prešove

Neptúnova fontána je najstaršou fontánou v Prešove. Na prelome 18. a 19. storočia ju nechal zhotoviť bohatý židovský obchodník Marek Holländer z vďaky za to, že mu mestská rada dovolila usadiť sa a podnikať v Prešove. Až do čias Jozefa II. nesmeli v Prešove, okrem času trhov, bývať žiadni židia. Fontána sa nachádza v historickom centre mesta neďaleko Katedrály sv. Mikuláša a jej dominantou je socha Neptúna, ktorú vytvoril košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím