Jazero Tomášikovo

Juhozápadne od obce Tomášikovo v krásnom prírodnom prostredí pri Malom Dunaji, sa nachádza malé jazero, ktoré miestni obyvatelia využívajú v letných mesiacoch na kúpanie a rekreáciu. Jazero má na juhovýchodnej strane upravené brehy a vybudované hygienické zariadenia. Nachádza sa tu občerstvenie, ihrisko na plážový volejbal a detské ihrisko. Počas sezóny sa tu usporadúvajú diskotéky, koncerty a iné akcie.

925 04Tomášikovo
+421 317 855 231
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Nitrianska kalvária

Starobylú kalváriu postavenú na prelome 18.-19. storočia tvorí dvanásť neorománskych kaplniek zastavení Krížovej cesty postavených na spôsob talianskych loret, usporiadaných popri chodníku, ktorý vedie od Kostola Nanebovzatia Panny Márie na vrchol kopca ku Kaplnke Božieho hrobu. Zastavenia sú orientované vstupmi k východu. Na vrchole kopca sa nachádza trojfigurálne súsošie Ukrižovania. Kaplnka Božieho hrobu je štrnástym zastavením. Má pôdorys šesťuholníka a šesťbokú vežičku.

Misijné múzeum v Nitre

Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova je situované v prostredí nitrianskej kalvárie. Múzeum vznikalo od roku 1925. Expozície sú tvorené predmetmi z ciest slovenských misionárov. Nájdeme tu predmety dennej potreby, zbrane, kultové predmety, umelecké diela. Misijný dom Matky Božej je historickou pamiatkou s prvkami románskej, renesančnej i barokovej architektúry. Stále expozície múzea sú Príbeh svätého Arnolda Janssena, Z ciest našich misionárov, Zvieratá z celého sveta, Motýle z celého sveta.

Kostol a kláštor nazarénov Nitra

Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom nazarénov sa nachádza na úpätí svahu Kalvárie. V kostole sa nachádza socha Piety, Matky Božej s ukrižovaným Kristom v náručí pochádzajúca zo 17. storočia. Rád nazarénov založil v roku 1750 Ján Valera. V roku 1925 sa usadili v kláštore členovia Spoločnosti Božieho Slova – verbisti, ktorý dali kostol znovu obnoviť. Ku kostolu bola v roku 1948 pristavaná kaplnka sv. Terézie, oratórium, sakristia a vonkajší poľný oltár a ku kláštoru opäť ďalšie krídlo.

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany

Barokovo – klasicistický kostol sa nachádza na cintoríne uprostred obce. V blízkosti kostola sa nachádza pohrebná kaplnka rodiny Thuroczy, postavená koncom 19. storočia. Na východnej strane kostola je situovaná predsieň so vstavanou vežou a na južnej strane svätyne sakristia pristavaná v roku 1947. K severnej strane svätyne je pristavané oratórium. Objekt je hodnotným príkladom pôvodne barokového kostola s klasicistickou úpravou a citlivou prestavbou na trojlodie.

Evanjelický kostol v Trnave

Evanjelický kostol v Trnave postavil architekt Josef Marek v roku 1924. Kostol je zaujímavý amfiteátrovým usporiadaním interiéru a závesným stropom. Celý interiér je orientovaný ku kazateľnici. Od roku 1974 má kostol moderný podhľadový závesný strop. Evanjelický zbor sa spomína ako súčasť Šintavského seniorátu v 16. storočí. V roku 1619 si zbor postavil kostol, ktorý užíval až do roku 1709, a ktorý im v roku 1730 zbúrali. Zbor evanjelickej cirkvi sa podujal na výstavbu kostola pre veriacich.

Kostol sv. Heleny v Trnave

Kostol sv. Heleny v Trnave je pôvodne gotickou, neskôr barokovo prestavanou pamiatkou z polovice 14. storočia. V južnej kaplnke kostola je najstarší a jediný tabuľový oltár v Trnave. Najstaršia zachovaná písomná správa je z roku 1490. Jednoduchý hlavný oltár v pseudogotickom slohu pochádza z konca 19. storočia. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou Božského srdca a po stranách s neskorogotickými oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500.

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Trnave

Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky. V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. V decembri roku 1949 komunisti súsošie z námestia odstránili. Súsošie bolo slávnostne posvätené 21.11.1993. V súčasnosti je obrátené čelnou stranou smerom k Bazilike sv. Mikuláša.

Synagóga- Centrum súčasného umenia

Synagóga v Trnave je orientálne pôsobiacou kultúrnou pamiatkou pochádzajúcou z druhej polovice 19. storočia, kedy tam bol rabínom Simon Sidon, ktorý patril k tým, čo chceli zachovať status quo ante - stav medzi reformovaným a ortodoxným smerom. V súčasnej dobe ju spravuje Galéria Jána Koniarka v Trnave. Organizujú sa tu rôzne vernisáže. Jej dispozíciu tvorí apsida a modlitebňa obkolesená galériou pre ženy. Pred synagógou sa nachádza pamätník židovským obetiam z druhej svetovej vojny.

Súsošie sv. Jozefa v Trnave

Súsošie zasvätené sv. Jozefovi postavili v roku 1731 z vďaky za ukončenie jednej z veľkých morových epidémií, ktoré vyčíňali nielen v Trnave, ale takmer v celej Európe. Autorom diela je miestny sochár I. Melczer. Na trojhrannom základnom podstavci stĺpu sa nachádzajú reliéfy niekoľkých svätých - sv. Rozálie, sv. Sebastiána a sv. Rocha. Nad sochami svätcov sú anjeli a reliéfny erb mesta. Na vrchole obelisku je plastika sv. Jozefa s Ježiškom.

Dóm sv. Mikuláša v Trnave

Dóm sv. Mikuláša dňa 9. 11. 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú tri jablká predstavujúce sv. Mikuláša a dve sedemcípe hviezdy predstavujúce Sedembolestnú Pannu Máriu. V jednej z kaplniek je milostivý obraz, ktorý v období tureckých vojen ronil slzy. Vďaka tomuto obrazu sa Trnava stala známym a vyhľadávaným pútnickým miestom.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím