Hvezdáreň v Partizánskom

V Partizánskom – mestskej časti Malé Bielice, bola pre širokú verejnosť v roku 1988 po prvýkrát otvorená hvezdáreň, ktorej ťažisko práce spočíva v popularizácii astronómie, kozmonautiky a príbuzných vedných odborov. Hvezdáreň v Partizánskom každoročne navštívia tisíce ľudí, ktorí sa chcú aspoň na chvíľu odpútať od zemského povrchu a vydať sa na Mliečnu dráhu. Hvezdáreň v rámci svojich zaujímavých a edukačných programov a prednášok sa zameriava nielen na verejnosť, ale i školy.
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
+421 38 749 71 08
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Corgoň

Socha Atlanta, ktorá podopiera poschodie Kluchovho paláca je pamiatkou na tunajšieho bájneho siláka Corgoňa. Keď nitriansky hrad obľahli Turci, bol to práve Corgoň, ktorý do nich hádzal obrovské balvany z hradného vrchu a vytĺkol tak Turkom z hláv myšlienku na dobývanie staroslávneho mesta. Corgoňova sila je podľa povestí v soche ukrytá do dnešných čias - stačí sa dotknúť silákovho palca na nohe. Miestni však tvrdia, že viac sily ako socha dodá človeku po Corgoňovi pomenované nitrianske pivo.

Nitrianska galéria , župný dom v Nitre

Budova župného domu bola do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1928 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V rokoch 1990 – 1997 sa tu uskutočnili archeologické výskumy, výsledkom ktorých boli nájdené zvyšky stredovekej architektúry z 12. až 15. storočia, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej, ale i keramika z obdobia 9. až 11. storočia a iné. V súčasnosti v priestoroch spolu s galériou tu sídli predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Františkánsky kláštorný komplex v Nitre

Františkánsky kláštorný komplex v Nitre tvorí rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla a renesančný kláštor, ktorý dal postaviť biskup Telegdy v roku 1630. Rímskokatolícky kostol bol postavený ako renesančný, neskôr bol barokovo upravený. Interiér kostola pochádza z 18. storočia. Za najcennejšiu pamiatku kostola je považovaných 33 reliéfov zobrazujúcich život sv. Františka z Assisi, ktoré sú vyrezávané rádovým mníchom Františkom Xaverom Seegenom z Viedne okolo roku 1760.

Malý seminár v Nitre

Budova malého seminára v Nitre bola postavená na začiatku 18. storočia. V súčasnosti v nej sídli Kňazský seminár sv. Gorazda. V rokoch 1876 – 1884 bola realizovaná rekonštrukcia pričinením biskupov A. Roškovániho a E. Palugyaya. Medzi hodnotné prvky interiéru patrí schodisko s balkónikom mušľovej formy a kovovým zábradlím. Pred bránou je vytvorené malé predbránie s dvomi nikami s mušľovitou archivoltou a pilastrami. Za bránou oproti sebe sa nachádzajú postavičky anjelikov.

Veľký seminár v Nitre

Veľký seminár v Nitre tvorí architektonickú dominantu Pribinovho námestia. Objekt bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Budova je sídlom Kňazského semináru sv. Gorazda v Nitre a Teologického inštitútu pri Kňazskom seminári sv. Gorazda ako aj Diecéznej knižnice. V roku 1792 bola v seminári založená pobočka bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva. Išlo o prvú celoslovenskú inštitúciu knižnej kultúry zriadenú na vydávanie, propagáciu a predaj slovenských kníh.

Socha kniežaťa Pribinu v Nitre

Bronzová socha kniežaťa Pribinu z roku1989 od nitrianskeho rodáka T. Bártfaya je postavená na pamiatku prvého slovanského kniežaťa – vladára, ktorý v tridsiatych rokoch 9. storočia postavil v Nitre prvý kresťanský kostol. Knieža zdraví návštevníkov slovanským pozdravom – mečom držaným oboma rukami pri hrudi. V rokoch 825 až 833 bol posledným kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva. Bol ženatý, mal syna Koceľa s manželkou, ktorá pochádzala z Bavorska.

Súsošie sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Najväčšie súsošie na Slovensku na pamiatku sv. Cyrila a Metoda je v Nitre od akademickej sochárky Ľudmily Cvengošovej. Ide o najväčší pamätník solúnskych bratov na Slovensku. Znázorňuje oboch svätcov bok po boku v dlhom a majestátnom habite a s antickými črtami tváre. Sv. Cyril má pozdvihnutú ruku v žehnajúcom geste a v ľavej ruke drží hrubú knihu v dobovej väzbe, na ktorej je umiestnená reliéfna plastika dobového korpusu Ježiša Krista. Metod má v ľavej ruke rímsku pyxidu, čiže šperkovnicu.

Nitriansky hrad

Nitriansky hrad je sídlom nitrianskych biskupov. V jeho areáli sa nachádza biskupský úrad, Katedrála sv. Emerámaa tiež Diecézne múzeum Nitra, ktoré je prvým diecéznym múzeom na Slovensku. Na nádvorí hradu stojí povestná Vazulova veža, v ktorej bol väznený bratranec prvého uhorského kráľa Štefana, Vazul, pretože ako Štefanov blízky príbuzný mohol po smrti jeho syna ohroziť nástupníctvo jeho synovca, Petra Orseola. Pod Nitrianskym hradom sa rozprestiera historické nitrianske Horné mesto.

Morový stĺp v Nitre

Barokový morový stĺp bol postavený na pamiatku morových epidémií z 18. storočia. Jeho autorom bol známy rakúsky sochár Martin Vogerle. Súsošie je zhotovené z viacerých typov kameňa. Vo vnútornej strane volút sa nachádzajú sediace figúry anjelov. Plochy medzi volútami vypĺňajú reliéfy mariánskeho cyklu - Navštívenie, Zvestovanie, Zasnúbenie, Nanebovzatie. Na rímse sa nachádzajú sochy uhorských kráľov a svätcov: sv. Štefan, sv. Ladislav, sv. Imrich a pražský biskup sv. Vojtech.

Svoradova jaskyňa

Na vrchu Zobor sa nachádza jaskyňa pomenovaná podľa známeho pustovníka sv. Svorada. Sv. Svorad žil prísnym asketickým životom. Celé dni tvrdo pracoval, takmer nejedol a okolo pása nosil mohutnú kovovú reťaz. Aby neochabol v modlitbe ani počas noci, tak sedával na pni obkolesenom ostrým tŕstím a keď ho premáhal spánok a jeho telo sa naklonilo na stranu, tŕstie ho bolestivo bodlo. Svoradova jaskyňa je dlhá 30 m. Priechody medzi jednotlivými časťami sú veľmi úzke.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím