Historická humanitná škola v Bardejove

Stará pamiatkovo chránená budova, ktorá púta slnečnými hodinami, kamenným mestským znakom či freskou Panny Márie bola kedysi sídlom slávnej bardejovskej humanitnej školy. Táto škola vznikla v prvej polovici 16. storočia a stala sa významným centrom kultúry, vzdelanosti, ale i náboženského života. Rektorom školy bol významný slovenský humanista a vzdelanec Leonard Stöckel. Vypracoval školský poriadok, tzv. Zákony Bardejovskej školy, ktorý je najstarším pedagogickým dokumentom na Slovensku.
Radničné námestie (tesne pri Bazilike sv. Egídia)
085 01 Bardejov
+ 421 54 474 40 03
Zobraziť mapu
Ukázať ponuku

Recenzie

Napíšte recenziu

Aktivity v okolí

Bosákov dom v Prešove

Bosákov dom je výstavná secesná budova s krásnou výzdobou pochádzajúcou z 20. storočia. Dom postavil v rokoch 1923-1924 staviteľ Ing. Viliam Glacz. Postaviť ho dal slovenský rodák Michal Bosák. Jeho podpis je na desaťdolárovej bankovke USA zo série rokov 1902 - 1929. Dom bol postavený účelovo pre potreby finančného ústavu. Každého návštevníka Prešova upútajú jeho dve nárožné kryté kopuly. Znázorňujú nebeskú klenbu či vesmír. Sú podopreté štyrmi piliermi, ktoré symbolizujú číslo štyri - harmóniu.

Kumšt

Starobylá prešovská stavba známa ako Kumšt bola pôvodne jednou z bášt mestského opevnenia. V stredoveku ju však prebudovali na vodárenskú vežu a táto funkcia jej ostala až do prelomu 19. a 20. storočia. Machina hydraulica zásobovala vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici. Fungovala takmer 500 rokov. V roku 1930 sa tu zriadilo Židovské múzeum. Jej dnešná podoba má barokové znaky. V súčasnosti je Kumšt významná technická a historická pamiatka v správe Krajského múzea v Prešove.

Synagóga v Prešove

Ortodoxná synagóga na Okružnej ulici v Prešove bola postavená koncom 19. storočia v neorománsko-maurskom štýle. Jej pomerne strohé vonkajšie fasády ukrývajú poklad slovenskej synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry so zachovaným inventárom patria k tomu najatraktívnejšiemu, čo sa zo židovského kultúrneho dedičstva zachovalo. Synagóga sa dodnes využíva ako modlitebňa i ako múzeum s expozíciou Múzea židovskej kultúry, ktorá návštevníkom predstavuje tzv. Barkányovu zbierku judaík.

Súsošie Immaculaty v Prešove

Barokové súsošie Nepoškvrnenej stojí od polovice 18. storočia v severnej časti historického prešovského námestia. V roku 1687 sa tu odohrali udalosti, ktoré sa zapísali ako Prešovské jatky. Popravili 24 prešovských evanjelikov, ktorí udržiavali kontakty s predstaviteľmi povstania Imricha Tököliho. Podľa latinského názvu postavili súsošie v roku 1751 a je dielom neznámeho umelca. Z pôvodných sôch na podstavci sa dodnes zachovali iba plastiky sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého.

Múzeum vín v Prešove

Múzeum vín v Prešove sa nachádza v unikátnych – viac ako 500 rokov starých pivničných priestoroch pod historickou mestskou radnicou. Tieto priestory boli vybudované pre potreby stredovekej mestskej vinárne, neskôr tu však zriadili väzenie a nakrátko dokonca mučiareň. Dnes tu možno obdivovať expozíciu vín z celého sveta s viac ako 2000 druhov. Okrem samotných vín sa v múzeu nachádzajú i exponáty súvisiace s technológiou výroby vína. Súčasťou múzea je i degustačná sála a predajňa.

Neptúnova fontána v Prešove

Neptúnova fontána je najstaršou fontánou v Prešove. Na prelome 18. a 19. storočia ju nechal zhotoviť bohatý židovský obchodník Marek Holländer z vďaky za to, že mu mestská rada dovolila usadiť sa a podnikať v Prešove. Až do čias Jozefa II. nesmeli v Prešove, okrem času trhov, bývať žiadni židia. Fontána sa nachádza v historickom centre mesta neďaleko Katedrály sv. Mikuláša a jej dominantou je socha Neptúna, ktorú vytvoril košický kamenár a sochár Vincent Staviarsky.

Krajské múzeum Prešov- Rákocziho palác

Mestská pamiatková rezervácia v centre Prešova ukrýva viacero architektonických skvostov. Jedným z nich je palác mocnej a bohatej rodiny Rákocziovcov považovaný vo svojej dobe za najkrajší renesančný mestský palác v celom Hornom Uhorsku. Dnes v budove sídli Krajské múzeum Prešov. Expozície tohto múzea vás prevedú dejinami mesta od najstarších čias po 20. storočie. V múzeu sa nachádza i hodnotná zbierka historických hodín či oddelenie venované tradičnej ľudovej kultúre Šariša.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Prešovská hvezdáreň a planetárium je kultúrno-osvetovou inštitúciou zameriavajúcou na popularizáciu a šírenie poznatkov astronómie medzi verejnosťou. Pravidelne usporadúva verejné pozorovania oblohy pomocou hvezdárskeho ďalekohľadu. V planetáriu sa uskutočňujú i obľúbené hudobné programy s populárnou alebo vážnou hudbou. Pre materské školy sú pripravené astronomické rozprávky. Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa nachádza v najvyššej lokalite centrálnej časti mesta.

Pravoslávna katedrála v Prešove

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského v Prešove je ústrednou svätyňou pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Chrám bol postavený v polovici 20. storočia a svojím zovňajškom evokuje typickú sakrálnu architektúru cárskeho Ruska. Alexander Nevský, ktorému je stavba zasvätená, bol ruským kniežaťom, obrancom pravoslávnej viery a kultúry pred ázijskými nájazdníkmi. V katedrálnom chráme sa nachádzajú ostatky tohto svätca, ale napríklad i ostatky sv. Mikuláša, ktorého ctí pravoslávna i katolícka cirkev.

Kalvária v Prešove

Prešovská kalvária, v minulosti považovaná za druhú najkrajšiu v celom Uhorsku, sa nachádza v príjemnom prostredí na západnom okraji mesta. Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia. S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo v roku 1720. Ako prvá bola na jeseň v roku 1721 posvätená kaplnka Krista na Olivovej hore a kríž. Celý komplex Kalvárie, okrem kostolíka sv. Kríža, tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím